Bolagets grundare får välförtjänt utmärkelse

Omnitor är stolta över att bolagets grundare fått en mycket välförtjänt utmärkelse.

Den 15:e juni fick Omnitors grundare, Gunnar Hellström Kruthmedaljen, den finaste utmärkelsen som kan fås i dövsammanhang från SDR (Sveriges Dövas Riksförbund).

Gunnar får medaljen för att ha gjort en banbrytande utveckling av bildtelefoniteknologi. Gunnar hedras även för hans avgörande roll i skapandet av internationella standarder för tillgängliga teletjänster, texttelefoni, trådlös multimedia och videokommunikation.

”Jag har fått vara med och utveckla möjligheterna till kommunikation på teckenspråk, text och tal. Det började för länge sedan med texttelefoni och har fortsatt till dagens totalkonversation i smarta mobiler med tillgång till förmedlingstjänster och nödsamtal.

Den allmänna teknikutvecklingen har tagit stora steg medan jag har koncentrerat mig på att göra den nya tekniken tillgänglig för döva, dövblinda och hörselskadade. Det har varit genom egen utveckling i företaget Omnitor, men oftare genom projekt och policyarbete i Sverige och internationellt. Målet har varit att utveckla både tekniken och samhällsstödet för tillgänglig kommunikation.

Jag arbetade med allmän utveckling av datakommunikation och telekommunikation . Så fick jag en döv son i mitten av 80-talet. Det väckte mitt intresse att bidra till tillgänglig kommunikation. Det har varit ett mycket givande arbete som givit många positiva upplevelser av att göra verklig nytta med teknisk utveckling.”