Europeiska Parlamentet uppmärksammar behovet av nödlarm för funktionshindrade! Se TV-inslag!

Kul att det Europeiska Parlamentet sprider hur viktigt det är för funktionshindrade att kunna larma 112 och att Omnitors demofilm används som konkret exempel.

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=8e74b5ac-acb6-4870-8418-9ff60114e65d

I sverige är detta en realitet inom EU-projektet REACH112 med Omnitor som projektledare för den svenska piloten.