Nyheter i tjänsten texttelefoni.se

  • nya nummer. Du skriver 020600600 som SIP-adress i din Omnitor telefon.
  • kostnadsfritt men med vissa begränsningar
  • samtalen kopplas direkt över Internet och ljud och text kopplas upp samtidigt. För dig som använder ”tala direkt” innebär det att du slipper växla mellan tal och text.

För dig som inte använder ”tala direkt” tänk på att både texttelefoni.se och den du ringer upp kan höra dig om din mikrofon är påslagen.

Du vet väl att vi har en telefon som är enkel att använda och är anpassad för texttelefoni? Läs mer om Allan eC IP-texttelefon.

Läs mer om de nya funktionerna som infördes 2 april på www.texttelefoni.se