Om Omnitor

Vi arbetar med tillgänglighetsfrågor och utvecklar produkter som möjliggör bättre kommunikation mellan människor. Idag är vi tolv anställda både döva/hörselnedsättning och hörande.  Alla kan teckenspråk som är vårt gemensamma språk. För att trivas hos oss är det bra om man kan teckenspråk eller kan och vill lära sig teckenspråk.

Vi erbjuder innovativa kommunikationslösningar som passar alla men främst passar informationshindrade (exempelvis funktionshindrade och personer med nedsatt hörsel).

Våra produkter följer de öppna standarder för kommunikation som finns inom telekomområdet. Det gör att de som använder våra produkter kan kommunicera fritt utan att vara låsta till en särskiljande grupp av brukare.

 • Vi har idag kunder och kontakter över hela världen.
 • Vi leder den teknologiska utvecklingen och är med att skapa världsstandarder för tillgänglig kommunikation.
 • Vi är världsledande inom ICT området (Information och Communication Technologies)

 

Historia

Omnitor grundandes av Gunnar Hellström 1995 och registrerades som aktiebolag 1998. Gunnar hade gedigen erfarenhet av data- och telekommunikation och arbetat som konsult med kommunikationsfrågor för Hjälpmedelsinstitutet och PTS.

Omnitors mål har sedan starten varit att utveckla både tekniken och samhällsstödet för tillgänglig kommunikation.

Allt sedan bolaget grundades har Omnitors verksamhet varit att utveckla tillgängliga teletjänster, texttelefoni, trådlös multimedia och videokommunikation med syftet att öka tillgängligheten döva, dövblinda och hörselskadade.

I början gjordes mycket arbete för att förbättra texttelefonin för döva. När möjligheterna för bildtelefoni kom så påbörjades utveckling för att underlätta denna fjärrkommunikationen för döva. Redan 1997 hade Omnitor uppdrag att etablera de tekniska lösningarna för den första tolktjänsten över bildtelefoni.

Därefter i projektet ”Towards 2000” i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Ericsson utvecklades den första Totalkommunikationsterminalen år 2000.

Under åren har Omnitor varit engagerade i en rad olika projekt i Sverige och internationellt. Ett av de senaste stora projekten för Omnitors vidkommande är EU-projektet Reach 112, som avslutades 2012. I projektet var Omnitor teknisk sammordnare och ansvarade för utvecklingen och pilotprojektet för nödsamtal. För information om projektet gå in på www.reach112.eu.

Gunnar har genom alla år varit den person som drivit utvecklingen för döva och hörselskadades möjligheter till att kommunicera lika obehindrat som hörande. Det stora arbetet har lett till etableringen av begreppet ”Totalkonversation” som, över världen är det gängse begreppet för dövas och hörselskadades fjärrkommunikation.

Gunnar har genom sitt arbete och kunnande sett att begreppet Total konversation är en etablerad standard för kommunikation som inbegriper video, text och tal simultant. Dagens totalkonversation finns i smarta mobiler och surfplattor med tillgång så väl förmedlingstjänster som nödsamtal.

Gunnars banbrytande arbete har lett till flera utmärkelser. I år 2013 utdelades den svenska Kruth-medaljen till Gunnar för hans banbrytande utveckling av bildtelefoniteknologi och avgörande roll i skapandet av internationella standarder.

Verksamhetspolicy

För att erbjuda våra kunder kommunikationslösningar, tjänster och produkter utgår vi alltid från kundernas krav och företagets egna resurser och förutsättningar. Detta sker genom att tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar ur kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljösynpunkt.

Detta uppnås genom att:

 • Vi arbetar för att kvalitetsarbetet på ett naturligt sätt ska engagera alla anställda i det dagliga arbetet med att uppfylla våra kunders förväntningar.

 • Vårt fokus ligger på våra kunders dokumenterade krav, lagar och författningskrav för att ständigt förbättra kvalitén i vårt arbete. Detta gör vi genom att kontinuerligt genomföra mätbara förbättringar av processer, rutiner och produkter.
 • Alla medarbetare ska bidra till skapandet av en god arbetsmiljö då Omnitor ser att det leder till ökad kvalitet och effektivitet i arbetet. Allt arbete planeras så att en god arbetsmiljö skapas. På så sätt ökar medarbetarnas engagemang. Vi jobbar även ständigt för att förhindra att arbetstagaren råkar ut för någon typ av ohälsa i arbetet.

 • I vårt miljöarbete strävar vi efter ständiga förbättringar. Vi bedriver ett arbete med så liten miljöbelastning som möjligt för en hållbar utveckling. Vi försöker hela tiden arbeta med att öka förståelsen av vikten för miljö och kvalitet.

 • Vi följer lagar och förordningar och andra krav som ställs på vår verksamhet.
 • Total konversation

  Total konversation innebär ett standardiserat koncept där man kan använda bild, text och tal samtidigt.

  Total konversation passar funktionshindrade personer. Döva, hörselskadade, vuxendöva och dövblinda har speciellt stor nytta av Total konversation.

  Total konversation är standardiserat i 3G-mobilvärldens standardiseringsorganisation 3GPP (http://www.3gpp.org) och i telekomvärldens standardiseringsorgan ITU (http://www.itu.int).

  Det är också standardiserat i Internetvärldens standardiseringsorganisation IETF (http://www.itef.org). 3GPP standarden har även tagits upp av ETSI.

  EU Parlamentet kräver i resolution B4-0985/98 att all utrustning för text och videokommunikation för döva skall vara kompatibel. Total konversation är svaret i praktiken på detta krav.

  EU-kommissionens grupp COCOM för tillämpning av direktiven för elektronisk kommunikation har en arbetsgrupp INCOM för tillgänglig kommunikation. Den har föreslagit att total konversation med SIP skall bli prioriterad standard för tillgänglig kommunikation.

  Integritetspolicy

  För att läsa om Omnitors integritetspolicy kan du klicka på länken nedan.
  Integritetspolicy Omnitor
  Har du frågor eller funderingar ta kontakt via:
  E-mail: info@omnitor.se
  Tel: 08-589 000 50