Allan eC

Allan eC (PC) aktuell version 5.8

Vad är Allan eC?

Allan eC är en förkortning av ”All languages electronic Conversation” och bygger på totalkonversationskonceptet: genom kombinationen samtidig video, text och tal i realtid över SIP för tillgänglig telekommunikation.

Kommunicera på det sätt du önskar

I samtalet kan man välja den kommunikationsmetod som fungerar bäst utifrån egna preferenser och behov.

Arbetsplats, i hemmet eller ute på språng

Kommunicera med vänner och andra som också har bildtelefon. Naturligtvis kan du ringa till videoförmedlingstjänsten för distanstolkning. Praktiskt när du kanske har ett möte på arbetsplatsen eller vill ha en dialog med enskild person på arbetsplatsen.
Allan eC finns för Windows och OSX. Omnitor eCtouch för surfplattor eller smarta telefoner finns för både Android och IOS.

Omnitor tjänster

Omnitor Notify för varseblivning
Omnitor Notify

Omnitor Totalsvar – telefonsvarare med totalkonversation
Omnitor Totalsvar

Omnitor Textis Pro
Omnitor Textis Pro