logo-cloud4all

Cloud4all

Om projektet Cloud4all

Anpassa dina produkter eller tjänster efter individens behov automatiskt med Cloud4all

Problemet

Fler och fler produkter och tjänster görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om t ex datorer, surfplattor eller program som webbläsare. Problemet är att det idag inte finns ett generellt system för att spara de inställningar som behövs för att produkten eller tjänsten ska vara möjlig att använda för den person som har funktionsnedsättning. Anta att man har en synnedsättning som medför behov av stor text samt hög kontrast. Att ställa in sin hemdator så att man kan använda den kan kräva tid och kanske till och med hjälp. Att sedan ställa in telefon, surfplatta, arbetsdator, arbetsmobil eller nya enheter kan vara svårt och tidsödande. Att försöka få till motsvarande inställningar i en biljettautomat för att ens kunna köpa tågbiljetter kan vara stört omöjligt. En funktionsnedsättning har alltså blivit ett hinder för denna person. Funktionhinder gör personer med funktionsnedsättning mindre självständig på arbetsplatsen, i vardagen och i samhället.

Cloud4all är lösningen

Med Cloud4all kan dina användare spara sina inställningar på en central plats i ett så kallat moln. Användaren kan sedan genom att identifiera sig med en NFC-bricka eller QR-kod få sina inställningar hämtade och sin produkt eller tjänst att ställa in sig på det sätt som passar användaren.

Tanken är att inställningarna kan sparas till molnet antingen genom att användaren får göra inställningar på webbsida eller att användares inställningar fångas på en enhet som är inställd efter användares behov.

Varje ny Cloud4all-integrerad enhet eller tjänst som användaren sedan använder kommer automatiskt att anpassas enligt de inställningar som tidigare sparats, allt användaren behöver göra är att identifiera sig.

Den andra delen av Cloud4all är att det ska vara möjligt att lista sin produkt eller tjänst i en databas som används av användarna för att hitta produkter eller tjänster som passar dem.

Omnitor

Har du redan inställningar som förbättrar tillgängligheten för användare med funktionsnedsättning?

Då kan du troligen börja använda Cloud4all med en liten arbetsinsats.

Vill du införa inställningar som förbättrar tillgängligheten för användare med funktionsnedsättning?

Då kan vi guida dig så att arbetsinsatsen för att använda Cloud4all blir så liten som möjligt.

Omnitor har stor kunskap inom tillgänglighet för funktionsnedsatta och har varit med i Cloud4all från början. För oss tog det cirka tre veckors utvecklingstid att få vår app att börja använda de färdiga moduler som Cloud4all tillhandahåller. Vi hjälper gärna er att komma igång med er produkt eller tjänst.

Kontaktperson är Christer Ulfsparre.

christer.ulfsparre@omnitor.se

08-589 000 53

Om Cloud4all

Cloud4all delfinansieras av EU’s FP7-program. Medverkar i projektet gör bl a Microsoft, Mozilla och Vodafone Foundation. Läs mer på www.cloud4all.info