Textis Pro

Manualer

Teckenspråk

Dokument

Textis Pro

Nå traditionella texttelefoner med Textis Pro-tjänsten

Tjänsten Textis Pro (texttelefoni i IP-nätet) möjliggör samtal mellan SIP och analoga texttelefoner.

Kontakta oss för mer information!